ชื่อ :
ดรุณี ชัยดรุณ , พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
61
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
ชื่อ :
พุทธชาติ ดำรงกิจชัยพร , นพ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
61
08.00 น. - 18.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
09.00 น. - 18.00 น.
พฤ 08.00 น. - 18.00 น.
09.00 น. - 16.00 น.
อา 08.00 น. - 18.00 น.