อารีดา หงษ์ศรีจินดา, พญ.

ชื่อ :
อารีดา หงษ์ศรีจินดา พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
ตารางนัด :
07.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
พฤ 07.00 น. - 16.00 น.
07.00 น. - 16.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
** งดออกตรวจวันที่ 4, 27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.1719

คุณสมบัติ
การศึกษา :
  • 2546: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
  • 2552: สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล
ประสบการณ์ :
  • ตำแหน่ง Fellowship คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี