ดรุณี ชัยดรุณ, พญ.

ชื่อ :
ดรุณี ชัยดรุณ พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารเวชโรคภูมิคุ้มกันในเด็ก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
โรคภูมิแพ้เด็กและภูมิคุ้มกัน
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
ตารางนัด :
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 16.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.
08.00 น. - 17.00 น.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.1719

คุณสมบัติ
การศึกษา :
  • 2532: แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • 2538: กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัย มหิดล 
  • 2546: อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ :
  • แพทย์ประจำบ้านภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
  • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเทพากร 
  • กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมุย อินเตอร์เนชั่นแนล 
  • แพทย์เฟลโลว์ หน่วยภูมิแพ้และ อิมมูโนวิทยา โรงพยาบาลศิริราช