นาถสิริ แสงสุกสว่าง, พญ.

ชื่อ :
นาถสิริ แสงสุกสว่าง พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
ตารางนัด :

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.1719

คุณสมบัติ
การศึกษา :
  • 2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
  • 2547 Internships รพ. ตรัง 
  • 2552 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
  • 2554 Sub-Board สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด รพ.รามาธิบดี
ประสบการณ์ :
  • 2546-2547 รพ.ศูนย์ตรัง จ.ตรัง 
  • 2547-2549 รพ.สิเกา จ.ตรัง