ชุติกาญจน์ วณิชย์พูลผล, พญ.

ชื่อ :
ชุติกาญจน์ วณิชย์พูลผล พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช - กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
ตารางนัด :

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.1719

คุณสมบัติ
การศึกษา :
  • 2545  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • 2549  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
  • 2553  วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี
ประสบการณ์ :
  • 2555-2558 รพ.กรุงเทพพัทยา