พัชรกมล บุญสม, พญ.

ชื่อ :
พัชรกมล บุญสม พญ.
ศูนย์/แผนก :
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :
กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ความสนใจ :
ภาษา :
อังกฤษ ,ไทย
ตารางนัด :

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.1719

คุณสมบัติ
การศึกษา :
  • 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์
ประสบการณ์ :
  • โรงพยาบาลน่าน แพทย์
  • โรงพยาบาลบางละมุง
  • โรงพยาบาลเชียงกลาง
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์