fbpx
 • Horen Spreken Evenwicht Tinnitus Center

 • 1

hearing center

Beschikbare testen:
 • Audiometrie
 • Spraak Onderscheids Score (SDS)
 • SISI Test (Recruitment Test)
 • Tone Decay Test
 • Bekesy Audiometrie
 • Auditory Brainstem Response (ABR)
 • Posturografie
 • Caloric Test
 • Electronystagmografie (ENG)
 • Video Nystagmografie (VNG)

Behandeling

Bij de behandeling wordt zoveel als mogelijk de oorzaak weggegenomen. Meestal zijn gehoor- en evenwichtsrevalidatie nodig.

 • Evenwichtsrevalidatie – om de coordinatie van alle evenwichtsorganen van ogen tot oren en proprioceptieve bewustzijn en hersenen te verbeteren.
 • Gehoorsrevalidatie – met behulp van een gehoorapparaat of een cochleaire implantaten.
Medische diensten beschikbaar voor pasgeborenen en pediatrische patiëntjes:
 • Oto-acoustische Emissie Test (OAE’s)
 • Auditory Brainstem Response (ABR)
 • Auditory Steady State Response (ASSR)
 • Gehoorapparaten
 • Cochleaire Implantaten

Audiologie en logopedie voor slechthorende kinderen.