ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

   
   
  more information Contact Center Call : +66 3825 9999  
                 
                                                                                                                                     
verified by visa

 To pay online, Your VISA Card must be protected by Verified by VISA.                      

 (ก่อนชำระออนไลน์ด้วยบัตรวีซ่า บัตรของท่านควรได้รับการคุ้มครองด้วย Verified by VISA)     

>> Sign Up Verified by VISA.

master card secure code

 To pay online, Your Master Card must be protected by MasterCard SecureCode.                      

(ก่อนชำระออนไลน์ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด บัตรของท่านควรได้รับการคุ้มครองด้วย MasterCard SecureCode)     

>> Sign Up MasterCard SecureCode.