ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

การนำชิ้นเนื้อไปตรวจ (รอยที่มีขนาดลึก)

นิยามความงาม แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ... มาเสริมสร้างความงามในแบบของคุณ
11,500.00 (THB)

การนำชิ้นเนื้อไปตรวจ (รอยที่มีขนาดตื้น)

นิยามความงาม แต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ... มาเสริมสร้างความงามในแบบของคุณ
9,000.00 (THB)
ประเภทสินค้า
Contact Center +66 3825 9999