ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ฝึกการทรงตัว จำนวน 10 ครั้ง

การหกล้ม เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว การฟื้นฟูความสามารถในการทรงตัว คือการป้องกันที่ดีที่สุด
11,720.00 (THB)
เงื่อนไข :
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  • กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร.+66 3890 9192
  • ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2564