ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

เพิ่มความมั่นใจด้วยสุขภาพฟันแบบขาวสะอาด

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
5,900.00 (THB)
รายการสินค้า:
  1. ขูดหินปูนทั้งช่องปาก
  2. เอกซเรย์ตรวจฟันผุบริเวณซอกฟัน
  3. การทำฟันขาว Home Whitening (น้ำยา 3 หลอด)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. แพ็กเกจขูดหินปูน ไม่รวมการรักษา "โรคปริทันต์อักเสบ" 
  3. แพ็กเกจที่มีการเอกซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบ ซีดี จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟิล์มปกติเพิ่มอีก 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT  7,100 บาท 
  4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าและแจ้งการใช้แพ็กเกจก่อนรับบริการ โทร.+66 3890 9292
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562