ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับ 1 ท่าน)

890.00 (THB)
เงื่อนไข
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. เรียบร้อยแล้ว
  2. รายการแพ็กเกจวัคซีน สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
  3. รายการแพ็กเกจวัคซีน ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์เท่านั้น
  4. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.+66 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 28  ก.พ. 2564
  6. วัคซีน HPV สุขภาพสตรีรับบริการที่ศูนย์สุขภาพสตรี