ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉียบพลัน

13,500.00 (THB)

คุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่? หากคุณมีปัญหาเหล่านี้ 2 ข้อขึ้นไป

√ สูบบุหรี่
√ ไขมันในเลือดสูง
√ ผู้ชายอายุ 45 ปีขึ้นไป/ผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้น
√ ความดันโลหิตสูง
√ มีโรคเบาหวาน
√ คนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหัวใจ

รายการสินค้า:
  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร 
  2. ตรวจการทำงานของไต 
  3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
  4. การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยไม่ต้องสวนหัวใจ
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. ราคานี้ไม่รวมกรณีตรวจพบผลผิดปกติอื่นๆที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง
  3. ราคานี้ไม่รวมค่ายาที่ใช้ในการตรวจ
  4. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์หัวใจ โทร.+66 3890 9229
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 28  ก.พ. 2564