ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ดูแลการมองเห็นของคุณด้วย แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน

มองโลกได้อย่างสดใส ให้ดวงตาได้รับการดูแลที่เหมาะสม
800.00 (THB)
หมายเหตุ :
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ตา โทร.+66 3825 9936
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 28  ก.พ. 2564