ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์กุมารเวช

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 1 เข็ม (Prevnar)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
3,780.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 เข็ม (Prevnar)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
5,900.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 3 เข็ม (Prevnar)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
7,990.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 3 เข็ม (Prevnar)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
9,990.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 1 เข็ม (Synflorix)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
2,465.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 3 เข็ม (Synflorix)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
3,900.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 3 เข็ม (Synflorix)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
5,900.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 4 เข็ม (Synflorix)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
7,800.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง ( Rotarix 2) และโรคปอดอักเสบ ( Synflorix 4)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
9,990.00 (THB)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง/ 2 เข็ม (Rotarix)

หลากหลายเหตุผลดีๆที่ลูกหลานของเราควรได้รับการป้องกันโรคต่างๆจากการรับวัคซีน
2,900.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999