ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรโมชั่นบัตรชีววัฒนะ

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์เฮลพลัส

บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์เฮลพลัส มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรอภิสิทธิ์สูงสุด ที่สุดของความอุ่นใจในการดูแลสุขภาพ อายุบัตร 3 ปี
40,000.00 (THB)

บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์

บัตรชีววัฒนะเพอร์เฟคท์ไดมอนด์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรค โดยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือแม้ในยามฉุกเฉิน บัตรอภิสิทธิ์สูงสุด ที่สุดของความอุ่นใจในการดูแลสุขภาพ อายุบัตร 3 ปี
40,000.00 (THB)

บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์

บัตรชีววัฒนะแวลูโกลด์ มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิก คนสำคัญ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในหรือแม้ในยามฉุกเฉิน ด้วยการตรวจวินิจฉัยเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำหน้า บัตรอภิสิทธิ์แห่งความคุ้มค่า มอบสิทธิพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคนสำคัญ
5,000.00 (THB)

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือ รากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ บัตรจูเนียร์ ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ ในการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ เพื่อความอบอุ่นใจ ในการวางรากฐานสุขภาพที่ดี แก่ลูกหลาน
4,500.00 (THB)