ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์

บัตรชีววัฒนะจูเนียร์ เพราะการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย คือ รากฐานอันสำคัญสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ บัตรจูเนียร์ ขอเป็นอีกหนึ่งคุณค่าใหม่ ในการดำรงชีวิต เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ในการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ด้วยสิทธิประโยชน์ที่คัดสรรเป็นพิเศษ เพื่อความอบอุ่นใจ ในการวางรากฐานสุขภาพที่ดี แก่ลูกหลาน
4,500.00 (THB)