ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การตรวจสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (พักฟื้น 1 คืน)

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
35,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. รายการนี้ต้องซื้อได้โดยผ่านการพิจารณาของแพทย์เท่านั้น
  2. รายการนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้านและกรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์หัวใจ โทร.+66 3890 9229
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562