ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ตรวจหาคราบหินปูนบนหลอดเลือดแดงของหัวใจ

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
2,900.00 (THB)
*ไม่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการใส่ขดลวดหรือทำบายพาส
หมายเหตุ:
  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์หัวใจ โทร.+66 3890 9229
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 2562- 31 มี.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 เม.ย. 2562