ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

เพิ่มความมั่นใจด้วยสุขภาพฟันแบบขาวสะอาด

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
5,750.00 (THB)

ยิ้มอย่างมั่นใจ

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
1,460.00 (THB)

ชุดทำฟันขาวด้วยตัวเอง

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
4,970.00 (THB)

รากฟันเทียม (Osstem)

ทดแทนฟันที่สูญเสีย หมดปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอม
57,000.00 (THB)

รากฟันเทียม (Hiossen)

ทดแทนฟันที่สูญเสีย หมดปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอม
59,000.00 (THB)

รากฟันเทียม (Astra Tech)

ทดแทนฟันที่สูญเสีย หมดปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอม
72,000.00 (THB)

รากฟันเทียม (Straumann)

ทดแทนฟันที่สูญเสีย หมดปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอม
75,000.00 (THB)

การจัดฟันแบบใส : แก้ไขการสบฟันที่มีความซับซ้อนเต็มรูปแบบที่อาจมีการถอนฟันร่วมด้วย

การจัดฟันแบบไร้เครื่องมือ ""อินวิสไลน์"" อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแต่บุคคล
175,000.00 (THB)

การจัดฟันแบบใส : แก้ไขการสบฟันที่ไม่ซับซ้อน และผู้ป่วยที่ไม่มีการถอนฟันในแผนการรักษา

การจัดฟันแบบไร้เครื่องมือ "อินวิสไลน์" อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแต่ละบุคคล
147,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999