ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

รากฟันเทียม (Astra Tech)

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
72,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. โปรโมชั่นขูดหินปูน ไม่รวมการรักษา "โรคปริทันต์อักเสบ" 
  3. โปรโมชั่นที่มีการเอกซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบ ซีดี จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟิล์มปกติเพิ่มอีก 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT  7,100 บาท 
  4. กรุณาจองนัดหมายล่วงหน้าและแจ้งการใช้แพ็กเกจก่อนรับบริการ โทร.+66 3890 9292
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2563 และรับบริการได้ถึง 31 ต.ค. 2563
ประเภทสินค้า
Contact Center +66 3825 9999