ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ทดแทนฟันที่สูญเสีย หมดปัญหาเรื่องการใส่ฟันปลอม

รากฟันเทียม
ราคาต้องอยู่ระหว่าง 45,000.00 (THB) ถึง 75,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. โปรโมชั่นขูดหินปูน ไม่รวมการรักษา "โรคปริทันต์อักเสบ" 
  3. โปรโมชั่นที่มีการเอกซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบ ซีดี จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟิล์มปกติเพิ่มอีก 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT  7,100 บาท 
  4. กรุณาจองนัดหมายล่วงหน้าและแจ้งการใช้แพ็กเกจก่อนรับบริการ โทร.+66 3890 9292
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563