ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจฟื้นฟูและรักษาปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เรียกคืนความมั่นใจให้กับท่านชาย
7,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. 
  2. ราคานี้เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  3. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โทร.+66 3890 9344
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563