ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Executive Package

"ป้องกัน" ดีกว่า "รักษา" อย่าปล่อยให้สายเกินไป โรคหลอดเลือดสมอง ภัยมืดที่คุณไม่ควรมองข้าม
23,000.00 (THB)

คุณมีความเสี่ยงแบบนี้หรือไม่? 

√ มีโรคประจำตัวหรือคนในครอบครัวมีประวัติ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 
√ ทำงานภายใต้ความเครียด 
√ สูบบุหรี่และออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ

รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ และวัดความดันโลหิต ชีพจร
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
 4. ตรวจหาระดับคอลเลสเตอรอลในเลือด 
 5. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด 
 6. ตรวจดูภาวะเสี่ยงต่อหลอดเลือดหัวใจ 
 7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
 8. ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือดใหญ่ที่ลำคอเพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง
 9. ตรวจสมองและหลอดเลือดในสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI+MRA)
 10. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 11. การประเมินภาวะโภชนาการ และให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร
 12. ตรวจการทำงานของไต
 13. ตรวจสมองและหลอดเลือดในสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI+MRA)
 14. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
หมายเหตุ
 1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
 2. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 3. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฉีดสี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรังสีแพทย์
 4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2563
 5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สมอง โทร.+66 3890 9059
Contact Center +66 3825 9999