ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
2,500.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์หัวใจ โทร.+66 3890 9229
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 2562- 31 มี.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 เม.ย. 2562