ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์ตา

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน

ดูแลการมองเห็นของคุณ
800.00 (THB)

แพ็กเกจคัดกรองต้อกระจก

สัญญาณเตือนโรคต้อกระจก ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด แนะนำผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป แพ็กเกจคัดกรองโรคต้อกระจก
1,200.00 (THB)

แพ็กเกจสุขภาพดวงตาเพื่อหาความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา สามารถป้องกันไม่ให้สูญเสียการมองเห็นได้ ถ้ารู้ก่อน รักษาได้ทันท่วงที
1,600.00 (THB)

แพ็กเกจตรวจต้อหิน

ต้อหิน เกิดจากประสาทตาเสื่อม หรือถูกทำลาย มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นถาวร แพ็กเกจตรวจต้อหิน
2,500.00 (THB)

แพ็กเกจผ่าตัดสลายต้อระจกด้วยคลื่นเสียง (สำหรับตาข้างเดียว)

หมดปัญหา ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน มองไม่ชัด
49,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999