ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะโรคต้อกระจก โรคเบาหวานขึ้นจอตาและภาวะโรคต้อหิน

เพราะการป้องกันที่ดีที่สุด คืออการตรวจพบให้เร็วที่สุด
3,700.00 (THB)

หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. กรุณาพาญาติหรือเพื่อนมาด้วย เพราะผู้ตรวจไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้หลังขยายม่านตา
  5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ตา โทร.+66 3825 9936
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562  และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562