ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ตรวจหาพังผืดและวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ

3,500.00 (THB)

 หมายเหตุ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ปรึกษา ค่ายา ค่าบริการรพ. และหัตถการอื่นเพิ่มเติม
  2. รายการตรวจดังกล่าว ต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเท่านั้น
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร.+66 3890 9345 (8 a.m. - 4 p.m.)
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 และรับบริการได้ถึง 30  เม.ย. 2563