ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน

ดูแลการมองเห็นของคุณด้วย
800.00 (THB)

หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ตา โทร.+66 3825 9936
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 2562- 31 มี.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 เม.ย. 2562
Contact Center +66 3825 9999