ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือดใหญ่ที่ลำคอเพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง

ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดที่คอสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
4,300.00 (THB)

หมายเหตุ

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สมอง โทร. +66 3890 9059
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 2562- 31 มี.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 เม.ย. 2562