ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

Early Detection

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
2,990.00 (THB)

Analyze

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
5,990.00 (THB)

Uncover

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
7,990.00 (THB)

Advance Identify (Female)

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
13,990.00 (THB)

Advance Identify (Male)

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
13,990.00 (THB)

Superior Diagnosis (Female)

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
18,990.00 (THB)

Superior Diagnosis (Male)

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
16,990.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999