ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Early Detection

เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง คือแรงผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เดินตามเป้าหมายได้สำเร็จ
2,990.00 (THB)

รายการสินค้า:

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (LDL - Cholesterol)
 10. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 11. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 13. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งบอกโรคเก๊าท์ (Uric acid)
 14. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 15. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 16. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG - Electrocardiogram)
 18. คูปองอาหาร (Food Coupon)

เงื่อนไข :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 • ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 2562- 31 มี.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 เม.ย. 2562
 • เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.+66 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.