ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์สมองและระบบประสาท

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือดใหญ่ที่ลำคอเพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง

ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดที่คอสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
4,300.00 (THB)

Classic Package

"ป้องกัน" ดีกว่า "รักษา" อย่าปล่อยให้สายเกินไป โรคหลอดเลือดสมอง ภัยมืดที่คุณไม่ควรมองข้าม
5,900.00 (THB)

Executive Package

"ป้องกัน" ดีกว่า "รักษา" อย่าปล่อยให้สายเกินไป โรคหลอดเลือดสมอง ภัยมืดที่คุณไม่ควรมองข้าม
23,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999