ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Health Check Packages 2019

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

การจัดฟันแบบใส : แก้ไขการสบฟันที่มีความซับซ้อนเต็มรูปแบบที่อาจมีการถอนฟันร่วมด้วย

การจัดฟันแบบไร้เครื่องมือ ""อินวิสไลน์"" อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแต่บุคคล
175,000.00 (THB)

การจัดฟันแบบใส : แก้ไขการสบฟันที่ไม่ซับซ้อน และผู้ป่วยที่ไม่มีการถอนฟันในแผนการรักษา

การจัดฟันแบบไร้เครื่องมือ "อินวิสไลน์" อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแต่ละบุคคล
147,000.00 (THB)

การจัดฟันแบบใส : แก้ไขการสบฟันที่ไม่ซับซ้อนเฉพาะฟันหน้า และไม่มีการถอนฟันในแผนการรักษา

การจัดฟันใสแบบไร้เครื่องมือ "อินวิสไลน์" อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแต่ละบุคคล
87,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999