ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Healthy Family 2020

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉียบพลัน

คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่อายุไม่ถึง 35 ปี ดูแลรักษาหัวใจของคุณให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้
13,500.00 (THB)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาพื้นฐาน

มองโลกได้อย่างสดใส ให้ดวงตาได้รับการดูแลที่เหมาะสม
800.00 (THB)

แพ็กเกจคัดกรองโรคต้อกระจก (แนะนำผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป)

สัญญาณเตือนต้อกระจก ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด
1,200.00 (THB)

การตรวจประเมินสภาพดวงตาและสายตาก่อนผ่าตัดรักษาสายตา

การทำศัลยกรรมใส่เลนส์ตาเทียมแก้ไขปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง เทคโนโลยีเพื่อการมองเห็นทั้งในระยะใกล้ ระยะไกลอย่างชัดเจน ปราศจากแว่น
1,500.00 (THB)

แพ็กเกจสุขภาพดวงตาเพื่อหาความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา สามารถป้องกันไม่ให้สูญเสียการมองเห็นได้ ถ้ารู้ก่อน รักษาได้ทันท่วงที
1,600.00 (THB)

แพ็กเกจตรวจโรคต้อหิน

ต้อหิน เกิดจากประสาทตาเสื่อม หรือถูกทำลาย มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นถาวร
2,500.00 (THB)

Healthy Family 1

เพราะโปรไฟล์สุขภาพเราออกแบบได้ เลือกการตรวจที่เหมาะสมสำหรับคุณ เพื่อช่วยในการค้นหาเฉพาะโรค ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563
2,430.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999