ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Healthy Leaders

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

Healthy Leaders Screening Package (Female)

สิ่งขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้นำคว้าชัยชนะมาได้คือการมีสุขภาพดี ผู้บริหารมีหน้าที่สำคัญที่ต้องคิดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ความเครียดและความกดดันต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สุขภาพอ่อนล้าและเสื่อมถอย โดยเฉพาะสมอง หัวใจ และร่างกายเรา เพิ่มการดูแลและตรวจสอบสุขภาพให้มากกว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปกับ Healthy Leaders Screening Package "It's More Than Just Basics!
28,000.00 (THB)

Healthy Leaders Screening Package (Male)

สิ่งขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้นำคว้าชัยชนะมาได้คือการมีสุขภาพดี ผู้บริหารมีหน้าที่สำคัญที่ต้องคิดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ความเครียดและความกดดันต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สุขภาพอ่อนล้าและเสื่อมถอย โดยเฉพาะสมอง หัวใจ และร่างกายเรา เพิ่มการดูแลและตรวจสอบสุขภาพให้มากกว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปกับ Healthy Leaders Screening Package "It's More Than Just Basics!
28,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999