ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

Healthy Leaders Screening Package (Female)

สิ่งขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้นำคว้าชัยชนะมาได้คือการมีสุขภาพดี ผู้บริหารมีหน้าที่สำคัญที่ต้องคิดและตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ความเครียดและความกดดันต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สุขภาพอ่อนล้าและเสื่อมถอย โดยเฉพาะสมอง หัวใจ และร่างกายเรา เพิ่มการดูแลและตรวจสอบสุขภาพให้มากกว่าการตรวจสุขภาพทั่วไปกับ Healthy Leaders Screening Package "It's More Than Just Basics!
28,000.00 (THB)
รายการสินค้า:
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC - Complete Blood Count)
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)
 5. ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL - Cholesterol)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL - Cholesterol)
 10. ตรวจการทำงานของไต BUN
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 12. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 13. ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 14. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase
 15. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 16. ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin
 17. ตรวจการทำงานของตับ GGT - Gamma GT
 18. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือดเพื่อบ่งบอกโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 19. ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
 20. ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
 21. ตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Inflammation Screening)
 22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Liver Cancer Screening (AFP))
 23. เอกซเรย์ปอด และหัวใจ (Chest X-Ray)
 24. ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test (EST))
 25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram (EKG))
 26. ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound Whole Abdomen)
 27. ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือด (Vascular Screening (ABI))
 28. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ TSH
 29. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ FT3
 30. ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ FT4
 31. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Ovarian Cancer Screening (CA 125))
 32. ตรวจฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต (DHEA-S) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 33. ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D (25-Hydroxy vitamin D total )(NHS)
 34. ตรวจระดับวิตามินบี 12 ในเลือด (Vitamin B12) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 35. ตรวจระดับวิตามินเอในเลือด (Vitamin A) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 36. ตรวจระดับวิตามินซีในเลือด (Vitamin C) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 37. ตรวจระดับวิตามินอีในเลือด (Vitamin E) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 38. เบต้าแคโรทีน (Beta Carotene) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 39. โครเอนไซม์ คิว10 (Coenzyme Q10) (รอผลตรวจวิเคราะห์ 10 วัน)
 40. ตรวจความหนาแน่นกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพก (Bone Density Lumbar Spine & Hip (DEXA))
 41. คูปองอาหาร (Food Coupon)

เงื่อนไข :

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
 • ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562
 • เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.+66 3825 9999 เวลา 8.00 -16.00 น.
Contact Center +66 3825 9999