ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์หัวใจ

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉียบพลัน

คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้ที่อายุไม่ถึง 35 ปี ดูแลรักษาหัวใจของคุณให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้
13,500.00 (THB)

ตรวจภาวะเสี่ยงของหลอดเลือด

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
800.00 (THB)

ทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
2,500.00 (THB)

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
2,600.00 (THB)

ตรวจวัดปริมาณหินปูน (แคลเซียม) ของหลอดเลือดแดงหัวใจ

สุขภาพหัวใจที่ดี นำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง
2,900.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999