ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

The Higher The Number The Greater The Risk

ยิ่งมาก ยิ่งเสี่ยง น้ำหนัก อายุ ไขมันในเลือด ความเครียด สูบบุหรี่ ความดันโลหิต เพราะ โรคหัวใจเกิดขึ้นได้โดยคุณไม่รู้ตัวดูแลหัวใจคุณด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ