ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจคัดกรองโรคต้อกระจก (แนะนำผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป)

สัญญาณเตือนต้อกระจก ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด
1,200.00 (THB)

หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
  4. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ตา โทร.+66 3825 9936
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562