ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจการแพ้อาหารแบบแฝง

อายุคือประสบการณ์ สุขภาพกายและใจที่ดีคือ วัยที่แท้จริง
14,900.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและหัตถการอื่นเพิ่มเติม 
  2. รายการตรวจนี้รอผลการวิเคราะห์ 7 วัน
  3. กรุณาสอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร.+66 3890 9077
  4. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562