ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่

เรายินดีช่วยเติมเต็มคำว่า ครอบครัว เพื่อคุณ
225,000.00 (THB)
รายการสินค้า:

แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่ราคา 225,000 บาท แบ่งชำระการรักษาเป็น 3 งวดดังนี้

  • เริ่มโปรแกรมวันที่ 2 ของรอบเดือน (กระตุ้นรังไข่) 70,000 บาท
  • เก็บไข่ 100,000 บาท
  • ย้ายตัวอ่อน 55,000 บาท
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. ราคาดังกล่าวเป็นการทำหัตถการภายใต้การใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
  3. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเท่านั้น
  4. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โทร.+66 3890 9173
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562