ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพทางเพศ

ผ่าตัดมั่นใจ โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
9,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. 
  2. ราคานี้เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
  3. รายการตรวจดังกล่าวต้องซื้อโดยผ่านการพิจารณาของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  4. แพ็กเกจฟื้นฟูและรักษาปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องรักษาอย่างน้อย 5-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเท่านั้น
  5. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โทร.+66 3890 9344
  6. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562