ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ตรวจคัดกรองโรคจมูก คอ ด้วยกล้อง Fiberoptic examination

อย่าละเลยโรคหรืออาการผิดปกติทาง หู คอ จมูก หรือภูมิแพ้ที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณ
3,500.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. และไม่รวมกรณีตรวจพบผลผิดปกติอื่นๆ  ไม่รวมยากลับบ้าน ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์หู คอ จมูกและศูนย์การได้ยิน โทร.+66 3825 9964
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 2562- 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562