ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมเลสิก รักษาสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยนวัตกรรม SmartSurfACE โดยไม่แยกชั้นกระจกตา

นวัตกรรมของเลสิกไร้ใบมีดด้วยเลเซอร์ เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง
45,000.00 (THB)

 หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แต่ไม่รวมค่าตรวจประเมินเบื้องต้น 1,000 บาท 
  2. ราคาดังกล่าวรวมถึงการตรวจ ติดตามอาการหลังผ่าตัด 1 วัน  1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือนและ 6 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ายาและเวชภัณฑ์ 
  3. ราคานี้เป็นราคาสำหรับดวงตาทั้งสองข้าง
  4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์เลสิก โทร +66 3825 9939
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562