ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี

มะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก* ให้เราดูแลคุณทุกขั้นตอนการรักษาโดยแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม
2,300.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์เต้านม โทร.+66 3890 9076
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2562 และรับบริการได้ถึง 30 มิ.ย. 2562
Contact Center +66 3825 9999