ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

ดูแลระบบทางเดินอาหารและตรวจค้นหาเนื้อร้ายด้วยเทคนิคการส่องกล้อง
11,000.00 (THB)

ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

ดูแลระบบทางเดินอาหารและตรวจค้นหาเนื้อร้ายด้วยเทคนิคการส่องกล้อง
16,000.00 (THB)

Liver Basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับเพื่อคัดกรองมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบ
6,500.00 (THB)

Liver Plus

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับเพื่อคัดกรองมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบ
9,900.00 (THB)

ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

ดูแลระบบทางเดินอาหารและตรวจค้นหาเนื้อร้ายด้วยเทคนิคการส่องกล้อง
26,000.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999