ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก

เรียงลำดับตาม
แสดง ต่อ

Gift1

เพราะสุขภาพดี ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่า การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ...
2,990.00 (THB)

Gift2

เพราะสุขภาพดี ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่า การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ...
5,990.00 (THB)

Gift3

เพราะสุขภาพดี ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่า การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ...
7,990.00 (THB)

Gift4 (Male)

เพราะสุขภาพดี ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่า การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ...
13,990.00 (THB)

Gift4 (Female)

เพราะสุขภาพดี ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่า การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ...
13,990.00 (THB)
Contact Center +66 3825 9999