ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

ชุดทำฟันขาวด้วยตัวเอง

ให้ทุกรอยยิ้มมีแต่ความประทับใจ
4,970.00 (THB)
รายการสินค้า:
  1. การทำฟันขาว Home Whitening (น้ำยา 3 หลอด)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. แพ็กเกจขูดหินปูน ไม่รวมการรักษา "โรคปริทันต์อักเสบ" 
  3. แพ็กเกจที่มีการเอกซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบ ซีดี จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟิล์มปกติเพิ่มอีก 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT  7,100 บาท 
  4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าและแจ้งการใช้แพ็กเกจก่อนรับบริการ โทร.0 3890 9292 
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562
Contact Center +66 3825 9999