ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การจัดฟันแบบใส : แก้ไขการสบฟันที่มีความซับซ้อนเต็มรูปแบบที่อาจมีการถอนฟันร่วมด้วย

การจัดฟันแบบไร้เครื่องมือ ""อินวิสไลน์"" อิสรภาพเพื่อยิ้มสวยใส เครื่องมือจัดฟันมีลักษณะที่ใส ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมแต่บุคคล
175,000.00 (THB)
รายการสินค้า:
  1. Invisalign Full
หมายเหตุ 
  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.
  2. แพ็กเกจขูดหินปูน ไม่รวมการรักษา "โรคปริทันต์อักเสบ" 
  3. แพ็กเกจที่มีการเอกซเรย์หากขอรับกลับในรูปแบบซีดี จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟิล์มปกติ 150 บาท และสำหรับฟิล์ม Dental CT 7,100 บาท 
  4. กรุณาจองนัดล่วงหน้าและแจ้งการใช้แพ็กเกจก่อนรับบริการ โทร. 0 3890 9292
  5. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562 
  6. ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ทันตกรรม และค่าบริการ รพ.
  7. ไม่รวมค่าเตรียมความพร้อมก่อนการจัดฟัน เช่น ค่าพิมพ์ฟัน ค่าเอกซเรย์ ค่าถอนฟัน ขูดหินปูน หรืออุดฟัน
  8. ไม่รวมค่ารีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพหลังการจัดฟัน
Contact Center +66 3825 9999