ทางเลือกแห่งการมีสุขภาพดี

การผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีอักเสบ

ผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
ราคาต้องอยู่ระหว่าง 180,000.00 (THB) ถึง 260,000.00 (THB)
หมายเหตุ
  1. ราคานี้เฉพาะการชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
  2. กรุณาสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์ศัลยกรรม โทร.+66 3890 9378
  3. ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ที่ 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2561 และรับบริการได้ถึง 28 ก.พ. 2562
Contact Center +66 3825 9999